Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Rutförstoring

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du ska få teckna av och förstora en tidningsbild med hjälp av rutnät. Detta är en traditionell och välkänd bildteknik.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och repetition av teknik, verktyg och material och sedan arbeta individuellt på lektionerna. I slutet av varje lektion görs en skriftlig reflektion i loggboken.

 

Tillvägagångssätt för att göra en rutförstoring  

 

Hitta en tidningsbild som du gillar. Klipp ut bilden och klistra den på ett skisspapper i A4-format. Rita ett rutnät över hela den bild du har valt, där varje ruta är 1x1 cm. Skriv sedan ut bokstäver längs den lodräta kanten (en för varje ruta) och siffror längs den vågräta (en för varje ruta).

När detta är klart tar du fram ett ritpapper i A3-format. Nu ska du rita ett  rutnät över detta papper. Dessa rutor ska vara mellan 2x2 cm och 4x4 cm, beroende på hur stor din originalbild är.

När detta är klart skissar du av tidningsbilden med blyerts, ruta för ruta. Gör en förändring i bilden som på något sätt ändrar uttrycket. Du kan exempelvis byta ut en färg, ta bort eller lägga till en detalj, eller annat.  Sudda ut rutmönstret innan du färglägger. Välj det material som du tycker passar din bild (färgpennor, torrpastellkritor, akvarellfärg, akrylfärg och blyerts är några exempel). Du har nu gjort en förstoring av originalbilden och satt en egen prägel på den.

 

I slutet av varje lektion skriver du ner dina reflektioner kring ditt arbete och bildens uttryck/budskap.

 

Tid att jobba med denna uppgift är ca nio lektioner.

 

 

I matrisen kan du se vad som kommer att bedömas.

 

Nedan finns några filmer med tips som kan vara till hjälp under arbetets gång. Titta gärna på dem.

 

Lycka till!

Maria

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Rutförstoring
Uppgifter
Uppgift 1