Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2

Bild åk 2 läsår 17/18 Pluggparadiset

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Bildämnet ger oss möjligheter att skapa uppfattning om oss själva och om vår omvärld. I arbetet med olika uttrycksformer och tekniker lär vi oss hur vi kan kommunicera genom bild och skapande arbete.

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, 
 • presentera olika ämnesområden med bilder
 • analysera historiska och samtida bilder

Undervisning - på detta sätt kommer vi att arbeta

Du kommer att få lära dig:

 • att skapa berättande bilder
 • färglära med praktiska övningar; ljus och mörker, grundfärger, sekundärfärger och färgtoncirkel
 • penselvård och penselövningar
 • materialvård och materiallära
 • att prova olika tekniker, till exempel vattenfärg, oljepastellkritor, blyertsteckning, fotografering med tekniska hjälpmedel
 • att berätta om dina bilder och alster för lärare och klasskamrater
 • att samtala och öva muntliga omdömen av bilder, foto och andra alster och konstverk

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i dina kunskaper och din förmåga att:

 • skapa bilder och alster
 • känna igen och förstå färglära med grundfärger, sekundärfärger och veta hur nyanser ljus/mörker påverkar bilden
 • att använda material och tekniker
 • ta ansvar och vårda material och verktyg
 • att ta instruktioner och följa en arbetsgång
 • delta när vi samtalar om bilder, foton och andra alster och konsverk

Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter