Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Ljuslampett

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Du skall få tillverka en ljuslampett på ditt eget sätt. Alla material är tillåtna. Den får se ut som du vill att den ska se ut, men den måste innehålla en symbol av något slag, kanske från ett datorspel eller något annat du är intresserad av.

Du ska 

-utveckla idéer till ditt slöjdarbete genom att inspireras av material, böcker, media  eller egna intressen.

-göra enkla skisser, ritningar eller mallar utifrån egna idéer

-använda olika verktyg och redskap, lära dig vad de heter och hur de används på ett säkert sätt

-under ditt arbete med lampetten värdera arbetsprocessen med hjälp av värderingsfrågor (se värderingsunderlag).

 

Du skall även skriva en utvärdering om hur du har arbetat samt vad du har lärt dig under arbetets gång. Tänk på att vara tydlig och använda slöjdspecifika begrepp.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter