Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Sagor - årskurs 4

Brattåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 26 september 2017

Vi kommer under några veckors tid arbeta med sagor. Du kommer bland annat få lära dig hur en saga är uppbyggd, vilka olika typer av sagor som finns samt skriva en egen saga.

Syfte och långsiktigt mål:

 

(Vad är det för ämnesspecifika förmågor vårt arbete utgår ifrån?)

 

* Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 

* Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav:

(Vilket/vilka kunskapskrav är kopplade till de långsiktiga målen som vårt arbetsområde berör? Vad ska du kunna visa på de olika nivåerna?)

Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

*I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

*Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

* De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Konkretiserande mål:

 

(Vilka konkreta delmål arbetar vi mot? Vad är rimligt att du utvecklar under den tid som arbetet pågår?)

 

* Du skriver berättelser med ett innehåll som man förstår. Dina berättelser innehåller början, mitten och ett slut. 

* Du skriver meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken för det mesta. 

* Du kan ge kommentarer på olika sagors innehåll och även förbättra dina egna berättelser efter respons.

* Dina sagor har enkla beskrivningar och handlingar. 

Centralt innehåll:

 

(Vilket centralt innehåll kommer arbetet beröra?)

 

*Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

*Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

*Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

*Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Undervisning: 

(Hur kommer vi arbeta för att ni ska utveckla de förmågor och de kortsiktiga mål som arbetsområdet berör?)

*Vi kommer gå igenom olika sagors uppbyggnad och samtala om texter. 

* Vi kommer skriva en gemensam saga som modell för skrivande.

* Du kommer ge förbättringsförslag på en klasskamrats saga samt förbättra din egen berättelse utifrån feedback du får. 

* Du kommer skriva en fortsättning på en känd saga. 

* Du kommer skriva en egen saga där du använder de genretypiska dragen i din berättelse.

Bedömningssituationer: 

 

(Vilka formativa och summativa bedömningssituationer kommer vi att genomföra under arbetsområdet?)

 Formativa:

*Skrivövning där du skriver en fortsättning på en känd saga.

* Kontinuerligt arbete med kamratrespons utifrån mallen two stars and a wish

Summativ:

* Avslutande skrivuppgift där du skriver en saga med inledning, handling och avslutning. Du använder grundläggande regler för stavning,  skiljetecken och språkriktighet 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Svenska åk 4-6 Skolverkets (år 4)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter