Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik årskurs 3

Påskallavikskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi arbetar varierat och utvecklar våra förmågor i matematik.

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att samtala om och lösa problem med olika stategier och metoder.
Du ska utveckla din förmåga att använda och analysera begrepp.
Du ska utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beäkningar och lösa rutinuppgifter.
 

Innehåll

Vi ska arbeta med positionssystemet.
Vi ska arbeta med addition och subtraktion 0-1000.
Vi ska arbeta multiplikationstabellerna 1-10.
Vi ska arbeta med division.
Vi ska arbeta med de fyra räknesättens egenskaper och samband.
Vi ska arbeta med grundläggande geometriska objekt.
Vi ska träna på rimlighetsbedömning.
Vi ska arbeta med jämförelser och uppskattning av matematiska storheter.
Vi ska träna på olika stategier för problemlösning.
Vi arbetar med klockan, både analogt och digitalt.

Genomförande

  • Vi samtalar om matte och berättar hur vi kan tänka på olika sätt.
  • Vi arbetar i vår mattebok.
  • Vi spelar spel och gör mattelekar för att träna och befästa vår kunskap.
  • Vi använder olika appar på Ipad för att färdighetsträna. 
  • Vi arbetar praktiskt med storheterna längd, volym och vikt.
  • Vi ska lära oss "hela" klockan både analogt och digitalt.
  • Vi tränar på att välja lämpliga skriftliga räknemetoder såsom algoritmer.
  • Vi ska träna på hur man tydligt berättar och visar hur man tänker vid problemlösning.
  • Vi ska arbeta både i boken och praktiskt med geometri.

Redovisning

Eleverna visar sina kunskaper genom aktivitet vid genomgångar.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva i gemensamma och enskilda samtal.
Eleverna visar sina kunskaper genom att vara aktiva vid praktisk matematik.
Eleverna visar sina kunskaper genom olika diagnoser.
Eleverna visar sina kunskaper genom att tydligt kunna visa hur de tänker vid problemuppgifter.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och


Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter