Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Under denna period ska du träna din orienteringsförmåga. Att orientera sig i okända miljöer är en .... ....från punkt A till punkt B. Förutsättning att aktiviteten i orienteringsmomentet och vistelsen i natur ger en god hälsa.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass i okänd terräng.

Att lära dig lita på din egen förmåga att orientering i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i känd terräng med varierad svårighet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 

  • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
  • Orienteringsbanor av varierande svårighet
  • skriftligt förhör i karttecken och kartans färger

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Matriser i planeringen
Orientering
Uppgifter
Ej namngiven

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback