Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Information och kommunikation

Gullstensskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi kommer att arbeta med hur vårt informationssamhälle växt fram. Vad är massmedia och hur påverkas vi av massmedia? Vi kommer att träna oss i att söka på internet och i samband med detta ha ett källkritiskt förhållningssätt.

 

De förmågor vi kommer att arbeta med är att:

  • analysera
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter
  • söka information från olika medier

 


Läroplanskopplingar

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kunskapskraven vi bedömer i detta arbetsområde