Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5A del 1

Klostergårdskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 november 2017

I ämnet matematik arbetar vi på många olika sätt för att nå läroplanens mål. Ett av sätten är att arbeta med matteboken, Matteborgen, som vi använder som bas i arbetet.

Till eleverna

Målet med arbetet är att kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
 • storleksordna tal
 • använda dig av de fyra räknesätten
 • använda dig av metoderna ”rita en bild” och ”prova dig fram” för att lösa en uppgift
 • skriva och avläsa tal i det romerska talsystemet
 • räkna ut arean av en rektangel
 • använda rätt enhet vid areaberäkning
 • använda och jämföra meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Under arbetets gång kommer vi att:

 • resonera kring olika moment och räknestrategier, både i storgrupp och i par. När vi arbetar med Matteborgen kommer arbetet alltid bygga på det matematiska samtalet. Vår tanke är att resonemang kring olika moment och räknestrategier, både i stor grupp och mellan elever, ska utgöra en central del. Det matematiska samtalet är nödvändigt för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter.
 • arbeta enskilt med uppgifter i boken och i detta arbetet får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder.
 • arbeta med uppgifter från boken i grupp eller par
 • arbeta med att systematiskt utveckla strategier för att lösa matematiska problem i olika svårighetsgrad
 • arbeta laborativt enskilt, par eller i grupp. 
 • arbeta med digitala verktyg. 

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • redogöra för dina lösningar digitalt samt skriftligt i mattehäfte eller vid diagnos och provtillfälle
 • muntligt redogöra för dina lösningar
 • argumentera för din lösning i par- eller gruppdiskussioner
 • visa skriftligt och muntligt hur du kan förbättra dina lösningar genom att lyssna på alternativa lösningar som någon har presenterat för dig.
 •  

 

Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt och digitalt på lektionerna.
 • löser matematiska problem muntligt/ skriftligt/ digitalt
 • med diagnoser eller prov   


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback