Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2 - 3

Läsa, skriva och samtala

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vi kommer arbeta med att läsa texter, samtala om texter, skriva enkla texter och utveckla ordförrådet.

Du kommer under de närmaste sex veckorna arbeta med att:

  • läsa och förstå enkla texter.
  • samtala om texter (det innefattar även bilder) som du har läst och lyssnat till.
  • träna på att använda olika strategier för att förstå och för att göra dig förstådd.
  • skriva meningar och kortare texter som bland annat handlar om dig själv.

 

Vid arbetets slut bedömmer jag hur du:

  • på egen hand kan läsa och förstå  enkla elevnära texter.
  • kan använda strategier för att ta reda på vad ett ord eller en mening kan betyda.
  • kan använda olika strategier för att göra dig förstådd.
  • kan skriva enkla meningar och en enkel sammanhängande text (till exempel en presentation av dig själv).
  • kan samtala om texter (det innefattar även bilder) som du har läst eller lyssnat till.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter