Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6 - 9

Datorteknik

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Arbetsområdet datorteknik består av: Datorn Programmering Fotografering

 

Vad ska vi arbeta med?

Datorn

I skolan får du lära dig olika språk. Kanske väljer du spanska, tyska eller franska som ditt tredje språk. En dator använder ett eget språk. Språket har inte några bokstäver, utan det är uppbyggt av 1:or och 0:or. Olika kombinationer av de båda siffrorna bildar olika instruktioner till datorn.

Programmering

Algoritmer, Loopar och Villkor  

Fotografering

Upptäck hur du kan ta bättre bilder och hur en kamera fungerar. Du får undersöka hur bildbehandling fungerar och vad du kan göra för att förändra en bild.

 

Centralt innehåll

-Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information till exempel datorer, internet och mobiltelefoni

-tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras

-egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering bland annat med hjälp av programmering

-dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla skriftliga rapportersom beskriver och sammanfattar konstruktions och teknikutvecklingsarbetet.

-Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar

-säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data

 

Hur ska vi arbeta?

Datorn

Vi ska arbeta med:

Sociala medier, Appar, Internet, Datorns delar, IT-säkerhet

Programmering

Vi ska arbeta med:

Algoritmer

En dator behöver olika program för att fungera. Datorn kan bara göra det som programmen säger att den ska göra. Dessa program består av algoritmer. Enkelt förklarat är en algoritm en klar och entydig beskrivning av något.

Loopar

Föreställ dig att du får i uppgift att hitta alla primtal upp till en miljard. Du skulle snabbt bli uttråkad och förmodligen göra misstag. För att lösa uppgiften kan du använda dig av en dator. En dator kan utföra samma uppgift om och om igen utan att göra fel, om det inte är fel i programvaran.

Villkor

När du vill att något ska hända krävs det ibland att du gör något innan. Om du sätter alarm på din mobil,  kommer du att stiga upp i tid. Programmering av datorer fungerar på samma sätt. När en dator ska ta ställning till något använder den villkor.

 

Fotografering

Vi ska arbeta med:

fördelar och risker med att publicera fotografier på nätet

argumentation om rättigheter och skyldigheter i samband med bildproduktion

 

 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer att kunna fördjupa dig på delar som intresserar dig

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du dokumenterar kontinuerligt ditt arbete i classroom.

Eventuellt ska vi ha ett skriftligt prov

 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter