Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Skriva berättande texter

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2017

I årskurs 2 tränar vi på att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Vi skriver både för hand och på datorn.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Undervisning

Vi läser och samtalar om olika berättande texter som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategierna.

Vi tittar tillsammans på texternas uppbyggnad, särdrag och vilka ord och uttryck som är vanligt förekommande.

Eleven ska få planera berättelser, skriva dem och därefter förbättra och rätta dem. Detta gör vi först tillsammans i klassen, sedan i par eller i mindre grupper för att eleven till slut ska klara av det på egen hand.

Vi tränar på att ge respons på texter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma

  • hur du skriver en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning,
  • hur du ger respons på egna och andras texter samt hur du utifrån responsen kan bearbeta och förtydliga texten,
  • hur du använder stor bokstav och punkt samt hur du stavar vanliga ord.
  • hur du skriver och formar bokstäverna för hand och hur du skriver på datorn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskraven i svenska år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter