Skolbanken Logo
Skolbanken

Jag och min familj

Ekbergaskolan, Västerås Stad · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi arbetar med temat "Jag och min familj" där eleverna tränar på att stärka det egna Jaget. Vi arbetar också med temat för att samtala om/beskriva vilka som ingår i den egna familjen. Vi pratar om känslor och hur man ser ut och känner sig om man är arg, ledsen eller glad.

Mål för temat " Jag och min familj":

Att delta i samtal och sånger och aktiviteter om det egna jaget.

Att delta i samtal och sånger och aktiviteter om den egna familjen.

 

Du kan berätta eller delta i att visa vilka som ingår i din familj.

Du tränar på (deltar i) att säga din adress, visa bild på ditt hus.

Ordbilder och tecken som blir aktuella inom temat.

 

 

 

Dokumentation och bedömning:

Dokumentation och bedömning görs med foton, film och skapat arbetsmaterial.

 


Läroplanskopplingar

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

tala och samtala i olika sammanhang,

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.

I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.

Matriser i planeringen
Jag och min familj
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback