Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Skriva beskrivande texter

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2017

I årskurs 2 tränar vi på att skriva beskrivande texter i form av enkla faktatexter. Vi skriver både för hand och på datorn.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Undervisning

Vi läser och samtalar om beskrivande texter som vi bearbetar med hjälp av läsförståelsestrategierna.

Vi tittar tillsammans på texternas uppbyggnad, särdrag och vilka ord och uttryck som är vanligt förekommande.

Eleven ska få planera texter, skriva dem och därefter förbättra och rätta dem. Detta gör vi först tillsammans i klassen, sedan i par eller i mindre grupper för att eleven till slut ska klara av det på egen hand.

Vi tränar på att ge respons på texter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma

  • hur du söker information ur någon anvisad källa och sedan återger de mest grundläggande delarna av informationen i form av enkla faktatexter,
  • hur du använder grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp i din text och hur du gör för att innehållet ska framgå tydligt,
  • hur du ger respons på egna och andras texter samt hur du utifrån responsen kan bearbeta och förtydliga texten,
  • hur du använder stor bokstav och punkt samt hur du stavar vanliga ord.
  • hur du skriver och formar bokstäverna för hand och hur du skriver på datorn.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskraven i svenska som andraspråk år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback