Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott & Hälsa ht-17 åk 1-6

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Idrott och Hälsa får dig att må bra!

Förmågor

Centralt innehåll

 

Detta ska du lära dig

Du ska få prova att röra dig på olika sätt:

Inomhus:

- uppvärmning i olika former både med och utan musik

- använda bollen i olika lekar och sporter

- olika lekar med regler och samarbete

- dans

- samarbetsövningar

- elevens val

- teori kring allemansrätten

 

 

 

 Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med:

Inomhusidrott:

- Använda bollen i olika sporter och lekar

- Möta olika idrotter och dess teknik i olika momenten

- Teori  inomhus i idrottshallen

- Dans

- Olika lekar och dess regler

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Medverkar i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och olika idrotter inomhus och utomhus (Kunskapskrav E åk 6)

Kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa ( Kunskapskrav E åk 6)

Kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus. (Kunskapskrav C åk 6)

Kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt. ( Kunskapskrav A åk 6)

Kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och olika idrotter inomhus och utomhus ( Kunskapskrav A åk 6)

Kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonamang om idrott. ( Kunskapskrav A åk 6)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och idrotter och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback