Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Jä HT 17 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3: Film and music

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Texter och ord och fraser som har med film, musik att göra+ övriga ord ur kapitlet Grammatik- Adverb, genitiv

JÄ HT 2017 En 8 Prime Time 2 - kapitel 1 & 3

1. Mål för elev

 • Du ska kunna skriva tydliga texter och delta i diskussioner där vi fokuserar på tema "Film och musik" och där du jobbar för att utöka och variera ditt ordförråd. 
 • Du ska kunna bearbeta och göra förbättringar av dina texter och muntliga framställningar.
 • Att förstå engelska instruktioner, texter och ljudfiler som vi använder oss av.

2. Genomförande 

Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap. Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken. 
Grammatik adverb ( s. 9,15 i övningsboken.) Sid 133-134 i textboken
Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9

 • Läxförhör, arbete under lektionerna samt ett avslutande muntligt och skriftligt prov. 
 • Hörförståelse där du får återge skriftligt innehåll som handlar om musik eller film. 
 • Läsförståelse som handlar om film och musik.
 • Ett skriftligt prov där du behandlar ord och fraser inom temat film och visar på förståelse för adverb och genetiv-formen.
 • Muntligt framförande i grupp där du berättar om en favoritfilm eller en favoritsång. Du förklarar och motiverar också varför du valt den filmen/låten. 

3. Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att: Du visar att du kan variera ditt språk muntligt och skriftligt när du uttrycker dig i de muntliga och skriftliga proven och visar att du har tagit till dig de ord och uttryck som du har lärt dig från kapitel 1 och 3  Du visar att du förstår talad och skriven engelska genom de hör-och läsförståelse-uppgifter som vi gör under lektionerna. 

4. Innehåll

 • Kapitel 1 & 3 i Prime Time 2- texter, grammatik och ordkunskap
 • Innehåll: Du ska lära dig de fraser, grammatik och glosor som ingår i texterna och som finns i övningsboken.

OBS! "Words and phrases" i övningsboken är viktiga ( s.6,14,26, 31)
Grammatik adverb ( s. 9,15 i övningsboken.) Sid 133-134 i textboken
Genitiv  ( s.40, 44-45 i övningsboken.) Sid 102-104 i textboken, paragraf 1.7-1.9

4. Kursplanemål

 • Att förtydliga och variera din kommunikation.
 • Att bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.
 • Att utveckla ditt skrivande, muntliga förmåga och utveckla din hör-och läsförståelse för talad och skriven engelska.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
LPP skriva, tala höra, läsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback