Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Gällingeskolan Lpp-mall (Matematik 3B kapitel 7)

Gällingeskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Du kommer att arbeta med att lägga ihop tal som innehåller tusen, se likheter när du lägger ihop, lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, upptäcka mönster och lära dig mer om hektogram och kilogram.

Skolan ska

Genom undervisningen i matematik Safari 3B ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

- få lära dig att lägga ihop tal som innehåller tusental.

- få lära dig att se likheter när du lägger ihop.

- få lära dig lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental.

- få lära dig att räkna med uppställning i addition.

- få lära dig hur använder och hur man räkna med enheten gram, hektogram och kilogram.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla din förmågan/färdighet att:

- du ska kunna lägga ihop tal som innehåller tusental.

- du ska kunna se likheter när du lägger ihop.

- du ska kunna lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental.

- du ska kunna räkna med uppställning i addition.

- du ska kunna när man använder och hur man räkna med enheten gram, hektogram och kilogram.

Undervisning

Matteboken Safari 3B

Jobba extra med problemlösningar.

Använda olika sorters vågar och väga olika saker.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du kan räkna med uppställning i addition.

- du kan använda en våg och läsa av gram, hektogram och kilogram.

 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback