Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Friidrott

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Du kommer under 3 veckor arbeta med hopp, kast och löpning i friidrott. Du kommer att få möjlighet att lära dig teknikerna i de olika grenarna samt utvärdera tillsammans i grupp utvärdera varandras utförande gällande teknik. Du kommer även få möjlighet att att visa att du kan förebygga skador genom värma upp och att du kan följa de olika säkerhetsanvisningarna gällande grenarnas teknikutförande.

 

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet:

Du ska få möjlighet att utveckla

 • Anpassa dina rörelser till olika sammanhang i detta fall olika friidrottsgrenar
 • Praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsan, rörelse och livsstil
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • Utveckla din förmåga att hjälpa andra till att utvecklas inom arbetsområdet

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi:

 • Testa på färdighetsträning i hopp kast och löpgrenar.
 • Öva på kroppskontroll och teknik.
 • Öva på att ta ansvar.
 • Prata och praktiskt följa regler
 • Prata och gå igenom vilka säkerhetsrisker det finns i aktiviteterna

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan delta i de olika friidrottsgrenarna.
 • Du kan anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Du kan utvärdera aktiviteterna genom att tillsammans i grupp samtala och diskutera den fysiska aktivitets utförande.
 • Du kan förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter samt använda rätt teknik vid utförandet av de olika friidrottsgrenarna
 • Genomföra en friidrottsanalys där ni i grupp ska reflektera och utvärdera minst en persons utförande i valfri gren.

 


Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Matriser i planeringen
Friidrott
Uppgifter
Friidrottsanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback