Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bild och bildtext

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Hur kan en text förstärka en bild? Hur kan bilden förmedla förståelse, men sen bli ännu tydligare med hjälp av texten?

 

Du har fått lyssna till en högläsningsbok och ritat en bild som du har fått i huvudet när du har lyssnat.

När bilden är klar, förstärker du bildens budskap genom en utvecklad bildtext.

Vi har tittat på varandras bildtexter och hjälpts åt hur man kan utveckla dessa ytterligare.

Som sista moment fick du tillbaka alla dina bilder och bildtexter och kunde då försöka utveckla bildtexterna ytterligare en gång.

Nu är arbetsområdet slut och det är dags att få en bedömning i kunskapskravet:

Genom att kombinera text med bild, så att de samspelar på ett  fungerande sätt, kan eleven förstärka och  levandegöra sina texters budskap.

Klicka fram till bedömningsmatrisen och se hur det gick för dig. Tänk på att det bara är ett kunskapsmål av många, som tillsammans bidrar till ditt betyg i svenska. Tänk också på att ett betyg inte sätts på dig, utan på en liten förmåga som du har visat. DU är så mycket mer än ett litet betyg!!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild och bildtext samspelar på ett......... fungerande sätt.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter