Skolbanken Logo
Skolbanken

Verklighetsuppfattning Ht17-Vt18 LH

Hjortsbergsskolan sär, Falkenberg · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas                                                

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Bedömning - vad och hur

Lägga lika på lika

Sortera utifrån färg, mönster, form, antal

Klassificera vanligt förekommande objekt som t.ex. mat-fordon

Matcha siffra-antal, 1-3

Matcha siffra 4-10

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Anpassade uppgifter, i inlärningssituation och självständigt arbete.

 


Läroplanskopplingar

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.

Matriser i planeringen
Grundsärskolan björken träningskolenivå
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback