Skolbanken Logo
Skolbanken

Astrid Lindgren

Hällevadsholms förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Tema Astrid Lindgren och hennes sagofigurer!

Kartläggning av barnens intressen

Genom observationer har vi sett att barnen behöver träna det sociala samspelet och den språkliga kompetensen. Därför har vi bestämt att ta hjälp av Astrid Lindgren och några av hennes sagofigurer. Astrid skulle också ha fyllt 100 år i år!

 

Mål

Eget formulerat mål

Vi vill med detta Astrid Lindgren tema ge barnen:

  • Språkliga utmaningar
  • Empati
  • Social kompetens.

Läroplanens mål

 

Barnens erfarenheter

Vi har uppmärksammat att flera utav barnen både pratar om och sjunger sånger om några av figurerna. t ex Pippi och Emil.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer att:

  • Introducera varje figur för sig
  • sjunga och läsa böcker
  • se på filmsnuttar
  • pyssla och skapa
  • måla och leka

Framförallt ska vi ha roligt tillsammans!

Hur målet ska utvärderas

Målen kommer att utvärderas genom att ha löpande dialog tillsammans med barnen.

Teoretisk bakgrund

I boken Empati genom lek och språk av Margareta Öhman, står det att utifrån perspektivet att stärka barns empatiska förmåga ger sagoberättande underbart goda  och rika möjligheter. Barnet får insikt via inlevelse i olika rollkaraktärer, det ges unika möjligheter till identifikation, det får möjlighet att utveckla och bearbeta sitt känsloregister, det får inblick i det universella i de existentiella frågorna som sagan gestaltar och blir varse att yttre olikheter alltid motsvaras av inre likhet.

 

Dokumentation

Dokumentationen kommer dels att ske här på unikum , och dels genom att vi hänger upp våra olika alster på väggen i hallen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer att berätta och prata med vårdnadshavare vid hämtning och lämning. Det kommer också att skrivas informationsbrev här på unikum.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback