Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Sv år 9: Höstprataren

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Om konsten att berätta utifrån ett manus.

Lgr 11


I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal
 • anpassa språket efter mottagare, olika syften och sammanhang

Så här arbetar vi

 1. Vi lyssnar tillsammans på en sommarpratare och reflekterar kring det vi hört utifrån några frågeställningar
 2. Du funderar själv över och pratar sedan fritt i liten grupp om ämnen för att få idéer
 3. Bestäm vilket ämne som blir ditt
 4. Gör en tankekarta för att sortera dina idéer
 5. Gör en disposition - i vilken ordning som du kommer att ta upp olika saker
 6. Fundera lite extra över inledning och avslutning. Fundera också över ordval och hur du ska "fängsla" lyssnarna. Vill du att lyssnarna ska uppleva spänning, humor, sorg, igenkänning eller...?
 7. Skriv ett manus
 8. Kamratrespons
 9. Efter responsen skriver du om ditt manus
 10. Öva, öva, öva - på det du ska säga
 11. Du spelar in ditt höstprat
 12. Vi lyssnar klassens höstprat
 13. Eventuellt blir också yngre elever mottagare

 

Kunskapskriterier Lgr 11

Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur, innehåll och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

I matrisen har vi försökt att få ner vad ovanstående kunskapskriterier innebär i det här arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Höstprataren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter