Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik X, kapitel 1,Tal och räkning

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 8 oktober 2017

I det här kapitlet kommer vi att arbeta för att du ska lära dig: • Hur vårt talsystem är uppbyggt • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform • Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal • Utföra beräkningar med olika sorters tal • Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt • Avrunda tal • Använda överslagsräkning • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Tid

vecka 36 – 41

 

Arbetssätt

 • Genomgång i helklass

 • Matematiska diskussioner

 • Eget arbete

 • Muntliga redovisningar av pratbubblorna i matematikboken X

   

  Förmågor

  ”Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Betygskriterier som arbete bedöms efter

 

 • Problemlösning

 • Begreppsförståelse

 • Metodval

 • Matematiska resonemang

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik X, kapitel 1,Tal och räkning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback