Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matte Direkt kap 1 Tal

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och om matematikens användningsområden i vardagen samt inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang. Eleverna ska också få förståelsen för olika mönster, former och samband utifrån matematiken. Eleverna ska bl.a. kunna formulera, lösa problem och reflektera över sina arbetsmetoder

Taluppfattning

Handlar om elevernas förståelse för tal och räkneoperationer tillsammans med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt, som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier. Eleverna ska dessutom lära sig att kunna bedöma om svaret är rimligt.

Vad ska vi göra?

  • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
  • ordna tal i storleksordning
  • multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
  • avrunda tal
  • använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
  • räkna med de fyra räknesätten
  • prioriteringsreglerna
  • delbarhet och faktorisering
  • primtal och sammansatta tal
  • andra talsystem

Varför ska vi göra detta?

I centralt innehåll står att vi ska arbeta med följande:

Taluppfattning och tals användning Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix

Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer

Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Vad kommer jag att bedöma i detta område?

Klicka på matrisen nedan så framkommer det som bedöms i detta område.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback