Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Brobygge

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Nu är det dags att bygga en bro men med en liten tvist. Du ska tänka på miljön och återanvända material som annars slängts i soporna.

Ni ska planera vilken modell ni ska ha på er bro och tänka igenom vilket material ni kan få ihop för att bygga den. Gör tydliga ritningar. Eftersom det ska vara lite miljötänk i uppgiften så utgå från sånt material som annars skulle slängts typ mjölk-, juice-förpackningar, konservburkar, glasslådor m.m.  Tänk på hållbarheten, vilken teknik ni ska använda för att er bro ska bli så stark som möjligt. Se till att alla i gruppen deltar både på idestadiet och under byggandet. Ni ska också skriva under tiden arbetet pågår och motivera ändringar m.m, ni gjort från er grundplanering. Var och en i gruppen lämnar in en skriftlig rapport.

Viktigt: Ingen skriftlig rapport = halvt bedömningsunderlag.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Broar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback