Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Instruerande text.

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vet du vad en instruktion är? Instruktioner är till exempel recept och bruksanvisningar. Du ska nu få lära dig att skriva en instruerande text.

Du får lära dig:

  • Vad en instruktion är.
  • Hur du följer en instruktion
  • Hur du skriver en instruktion.

 

Samtidigt tränar du på att :

  • Läsa texter
  • Fösrtå samspelet mellan text och bild.
  • Förstå texter.
  • Jämföra texter.
  • Ge och få respons.
  • Bearbeta text.
  • Utvärdera.

 

Vi använder oss av uppgifter från böckerna "Jalla, Jalla" och "Start, svenska som andra språk". Dessutom tittar vi på recept och bruksanvisningar från nätet. Vi kommer även att träna på att följa instruktioner i recept genom att baka en kaka.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Instruerande text