Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Fördjupningsarbete Teknikhistoria År 7-9

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

I detta arbete kommer du att fördjupa dig och lära dig mer om någon del av teknikhistoria. Följ punkterna nedan: 1.) Välj en historisk upptäckt eller uppfinning, som du imponeras av eller tycker är intressant. 2.)Ta sedan reda på mer om just den uppfinningen och skriv en text om den. Viktigt att du formulerar dig med egna ord men använder dig av de begrepp du kommer att stöta på, dvs så länge du vet vad de innebär. 4.) Som stöd kan du försöka att besvara följande frågor: Hur fungerar uppfinningen? Vad används den till? När uppfanns den? Hur många människor använder sig av den idag? Har uppfinningen utvecklats över tid? Begränsa dig dock inte enbart till dessa frågor utan ta med den information som du anser är intressant. 5.) Hur har uppfinningen påverkat ditt liv och hur använder du den? Redovisning av arbete sker genom skriftlig rapport samt en kort muntlig presentation.

Syfte


Centralt InnehållLäroplanskopplingar

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Matriser i planeringen
Teknik kunskapskrav år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback