Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Tema rymden åk 2

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vi ska bekanta oss lite grand med våra närmaste grannar i rymden, men också lära oss hur vetenskapen ser på hur stjärnor, galaxer , jorden och de andra planeterna skapades.

Året runt i naturen

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Undervisningen / Det här ska vi arbeta med:

  • hur allting började skapas - "den stora smällen"
  • hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar vårt liv på jorden. 
  • månens olika faser
  • titta på stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel om natten
  • planeterna i vårt solsystem 

 

Bedömning/ Det här ska bedömas

Du ska kunna:

 - berätta om var forskningen säger kring hur solen och  jorden skapades 
 - förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 - berätta om månens faser
 - känna igen och namnge några stjärnbilder som vi kan se på vår stjärnhimmel om natten
 - planeternas namn,  i den ordning de kretsar kring solen 

 


Läroplanskopplingar

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Kopia av Bedömningsmatris NO år tre
Uppgifter
Stjärnhimmel