Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Arabiska VT 2016

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Hur ska vi arbeta

Undervisningen innehåller följande moment:

   • Läsning av olika typer av texter.
   • Läsförståelse, samtal om texter, svara på frågor
   • Grammatik(olika slags verb,adjektiv,substantiv meningens uppbyggnad
   • Läsa och skriva texter                   

Bedömning/Kunskapskrav åk 6

Bedömning sker utifrån

 Om du deltar i samtal ,disktion som handlar om bekanta ämnen.
ditt sätt att utrycka dig på vad du tycker och tänker, dvs framför dina åsikter.

Om hur du läser och förstår olika texter genom att svara på frågor, återberätta och göra sammanfattningar använder grundläggande regler för språkriktighet i skrift.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Matriser i planeringen
Generell matris i ämnet modersmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback