Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Läsår 2017-18 planering persiska 1-3

Vågbroskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Jag vet att du kan prata persiska, men behöver du att kunna läsa och skriva det också , eller hur?

mål och innehåll:


Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
Du ska lära dig:
- Alfabetet och bokstavsljud,
- Avkoda enkla ord och förstå innebörden
- Försöka läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt.
- Känna igen samma ljud i olika ord.
- Att läsa i rätt riktning
- Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
- Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
- Att återberätta sagor
- Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
- Att utöka dina ordförråd inom olika ämnesområden
- Att bekanta dig med den persiska kulturen och jämföra med den svenska

arbetssätt :

-Vi övar på alfabetet, ljudanalys, skriver bokstäverna, rim, korsord, ordbilder och ordkunskap.
-  Vi övar på bokstäver som uttalas  annorlunda än i svenskan.
- Vi skriver ord, korta fraser och berättelser.
- Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs. Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken inför klassen . Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor.
- Vi lyssnar och sjunger barnvisor.
- Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer.
- Vi samtalar om vardagliga situationer och händelser.
- Vi lär oss begrepp som stavelse, ord, meningar, texter, vokaler, konsonanter.
- Vi lär oss uttrycka våra känslor i ord.
- Vi pratar om persiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande med de svenska.

Bedömning:

Bedömningen sker formativt under lektionen. Du ska:
 - Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem.
- ljuda och skriva bokstäverna
- Läsa och skriva ord och korta fraser, egna meningar, sammanfattningar
- Lyssna och förstå
- Berätta om vardagliga händelser, om dig själv och din familj
- Prata om persiska högtider samt jämföra med de svenska.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
persiska marris för årskurs 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter