Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Trafik och miljö

Stentägtskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 23 september 2019

I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken och trafikregler.

Kursplanens syfte

I arbetet om trafik får eleven lära sig:

 • några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • några trafikregler t ex gå på vänster sida, gå säkert över gatan.
 • hur och varför man bör använda reflex och cykelhjälm.
 • hur en säker cykel bör vara utrustad.
 • hur trafiken påverkar miljön

Arbetssätt / Undervisning

Vi:

 • målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan och att gå på vänster sida.
 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • ser på filmer från "Gatsmart"

Bedömning / Dokumentation

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång när eleven berättar, ritar och går trafikpromenader.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen
Trafik och miljö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter