Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Året

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Året delas in i årstider, månader, veckor och dagar. Vilka är de? Hur ser indelningen och ordningen ut? Varför heter de som de gör?

Lärandemål för eleven

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

- kunskap om veckans dagar (namn, inbördes ordning samt namnets ursprung)
- kunskap om årets månader (namn, inbördes ordning samt namnets ursprung)
- årstiderna (namn, indelning samt inbördes ordning)

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp med bl. a.:

- filmer från UR skola, serien "Varmt, kallt, mittemellan" samt "Gudar och badkar"

- PP med information om namnens ursprung

- gruppsamtal och diskussioner

- skriva fakta i So-häftet

 

 

Det här kommer vi att bedöma

- Du ska kunna redogöra för begrepp och innebörden av ord som årstider, kvartal, månader och dagar, samt deras relation till varandra.

 


Läroplanskopplingar

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback