Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tal och räknesätt

Ölmeskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 24 augusti 2019

I detta tema kommer du att känna igen flera av de saker du kommer att arbeta som t.ex de fyra räknesätten, uppställning m.m.. Du kommer även få möta lite nytt som prioriteringsreglerna och binära talsystemet.

Målet med undervisningen är att du ska:

 • känna till olika talsystem
 • känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna avrunda tal
 • kunna storleks ordna negativa och positiva tal
 • kunna använda begreppen som hör ihop med de fyra räknesätten
 • kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • kunna använda prioriteringsreglerna

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om olika talsystem. Du kommer att få jobba med uppgifter som rör så väl det egyptisk, som det romerska. Du kommer få jobba med uppgifter som tränar din förmåga att sätta ut tal på en tallinje samt hur olika talföljder är uppbyggda. Du kommer även få arbeta med begrepp som hör till de fyra räknesätten samt få en repetition på hur man använder uppställning i addition, subtraktion och multiplikation samt kort division. I slutet av temat kommer du prova på det binära talsystemet och lära dig prioriteringsreglerna. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med uppgifterna. 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback