Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

6

Energi och hållbar utveckling

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Vi kommer att arbeta med Energi och hållbar utveckling. Du kommer att beröra ämnet på olika sätt bland annat genom besök på Energiverkstaden.

Mål

 

Genom undervisningen kommer du utveckla din förmåga:

Analysförmåga: Du ska visa på olika energikällor och vad de har gemensamt. Du ska även titta på deras likheter/ skillnader/ för -och nackdelar.

Begreppsliga förmåga: Du ska lära dig olika "expertord" så som olika energiformer, energiprincipen, förnybar energi, icke förnybar energi, växthuseffekten.

Kommunikativa förmåga: Du ska kunna tolka information i olika texter och kunna föra diskussioner/samtal kring t ex olika energikällor.

Undervisning

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta på olika sätt i klassrummet och utanför skolan.

Vi kommer att:

  • Titta på filmer som vi diskuterar tillsammans.
  • Vi kommer att läsa texter som vi sedan ska arbeta med på olika sätt.
  • Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor
  •  Energiutbildning i Jordbodalen - Miljöverkstaden undervisar eleverna om begreppet energi, energiproduktion, distribution och användning av energi i hemmet. Värdet av energibesparing tas upp liksom farorna med el och vikten av elsäkerhet. Undervisningen kommer att innehålla både teoripass och praktiska experiment.
  • jobba med energi och jordens inre som ett tema på Elevens val.

Detta kommer att bedömas


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Matriser i planeringen
KEMI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
FYSIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback