Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 3

Engelska åk 3

Bäckaskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vi ska lära oss att använda enkla engelska fraser. Dessutom ska vi arbeta med sånger, sagor och ramsor och genom dessa lära oss engelska ord och uttryck. Vi ska också lära oss en del om de länder man pratar engelska i.

Vad du ska lära dig:

Du ska lära dig:

 • glosor inom olika ämnesområde
 • att använda enkla engelska fraser
 • om livet i engelsktalande länder
 • att presentera dig på engelska
 • att lyssna på och förstå enkelt talad engelska
 • engelska sånger och ramsor

 

 

 

Hur vi ska arbeta med området:

Vi ska:

 • prata i par och i smågrupper
 • lyssna på sagor och berättelser på engelska
 • arbeta med sånger och ramsor
 • samla glosor inom olika arbetsområde
 • lyssna på olika personer som pratar engelska
 • dramatisera och göra presentationer
 • läsa om och titta på filmer från engelsktalande länder

Vad som ska bedömas:

Jag ska bedöma:

 • hur du pratar engelska
 • hur du förstår engelska
 • vad du vet om livet i engelsktalande länder
 • Hur det ska bedömas:

Detta bedöms genom:

 • att jag lyssnar när ni pratar och dramatiserar
 • diskussioner
 • enkla muntliga och skriftliga redovisningar

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback