Skolbanken Logo
Skolbanken

Göra eget mellanmål

Pysslingen Förskolor Vårängen, Pysslingen · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Att barnen undervisas i skapande där de får möjlighet att uppleva helhet och delmoment i den processen. Att barnen får möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga. Syftet med att göra eget mellanmål är att barnen ska få möjlighet att uppleva lukter och smaker. Att barnen ska få möjlighet att få prova att tillaga lättare mellanmål med sina idéer och tankar. Få nya smakupplevelser.

Strävansmål:

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.
  • att varje barn utmanas utifrån sin egen förmåga att skapa i olika material och med olika tekniker
  • att varje barn utmanas utifrån sin egen förmåga att komma på sitt eget sätt att skapa i olika material och olika tekniker

VAD ska undervisningen utmana.

Här skrivs vilka förmågor som pedagogen ska utmana, stimulera skapa förutsättningar för uppmana m.m. samt genom vilka objekt.

Utmana förmågan att se delar och helhet

Utmana förmågan att våga prova

Utmana förmågan att se en skapandeprocess 

Utmana förmågan självständighet

Utmana  tillit till sin egen förmåga 

Utmana förmågan nyfikenhet

Utmana förmågan att samspela

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn i gruppen, uppdelade i smågrupper.

Flera barn har visat intresse omkring vad som serveras under mellanmålet

När vi pratat om olika frukter grönsaker och hur vi kan tillreda dessa har barnen haft tankar och idéer 

Barnen har visat intresse att vilja vara med när vi gjort playdolera och det intresset vill vi pedagoger ta tillvaro genom att ha medforskande barn när vi gör eget mellanmål

Förberedelser:

Ta fram redskap för att kunna tillreda mellanmålet

Inköp av vissa redskapIinköp av ingredienser

Reflektera tillsammans med barnen vad som kan tillredas till mellanmål och vad vi behöver för ingredienser

Aktiviteter:

Förbereda mellanmål en dag i veckan.

En pedagog tillsammans med ett eller två barn

Ta fram, tillreda och plocka undan det som vi använt.

 

Efterarbete:

Dokumentera via lärloggar

Reflektera tillsammmans om hur det smakade och hur det var att tillaga mellanmålet.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter