Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Koll på matematik 4A kap 2

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 november 2017

Kapitlet börjar med att eleverna arbetar med bilder och beskrivningar av geometriska objekt. Nästa avsnitt handlar om längd. De olika längdenheterna tränas och eleverna får själva mäta längd. I sista avsnittet i kapitlet behandlas omkrets. Eleverna får träna på att räkna ut omkrets både med givna mått och på objekt som de själva ritar.

Vad kommer vi att arbeta med?

Centrala innehållet:

  • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner samt deras inbördes relationer.
  • Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Konstruktion av geometriska objekt.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd. 
  • Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. 
  • Metoder för hur omkrets hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

  • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
  • att jämföra, uppskatta och mäta längd
  • att omvandla längdenheter
  • att mäta och beräkna omkrets

Hur kommer vi att arbeta?

Under v. 39-42  kommer vi att arbeta med kapitel 2.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta praktiskt och i matteboken.

Hur kommer vi att bedöma?

Eleverna kommer att få matteläxa tisdag till måndag. 

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Självbedömning innan kapitlets början och efter. 

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback