Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Muntlig framställning

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du ska få tips och träning i att tala och argumentera. Målet är att du ska berätta om något intressant ämne inför din klass eller en mindre grupp.

Beskrivning

Syftet med arbetet är att bli tryggare med att tala inför en grupp och att kunna berätta om något intressant ämne inför en klass eller en mindre grupp.

Arbetssätt

Vi kommer att titta på  "Håll tungan rätt i mun" från UR.se.

Vi kommer att göra övningar för att få syn på vårt kroppsspråk, använda rösten på ett bra sätt och bli säkrare i att berätta muntligt.

Eleverna ska få skriva ett framförande och sen på olika sätt träna detta framförande.

Slutmålet med arbetet är att framföra en ca.3-4 minuter lång redovisning om valfritt ämne inför klassen.

Språkligt fokus

Muntliga övningar inför gruppen där vi även tränar oss på att använda kroppsspråket.

Bärande begrepp

Retorik, dramaövningar, kroppsspråk, muntlig, framställning

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter