Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Multiplikation och division

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2017

I detta området ska du har arbetat med att beräkna multiplikation med större tal. Du kommer även lära dig räkan med kort division och använda både multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Ämnesspecifik förmåga 

Välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier.

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Centralt innehåll

Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

 

Begrepp/språkliga mål

Ord:

Multiplikation

Multiplicera

Division

Dividera

Kort division

Täljare

Nämnare

kvot

Kunskapskrav (för år 6)

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt

 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

 

Bedömning

 

 

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning utifrån bedömningsmatris (se nedan) sker i:

Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.

 

Skriftligt prov i oktober. 

Undervisning

 

Genomgång: Eleverna ska undervisas i hur de utför beräkningar med multiplikation och division.

 Övning: Eleverna får öva på beräkningar med multiplikation.

 Genomgång: Division, hur eleverna utför beräkningar.

 Övning: Eleverna får öva på beräkningar med division

 Genomgång: Likheter mellan multiplikationen och divisionen.

 Övning: Problemlösning och textuppgifter där eleverna får öva på att välja mellan multiplikation och division. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback