Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Nödsituation vid vatten 4-6

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Desto fler som känner till hur man hanterar en nödsituation vid vatten desto större chans är det att det slutar lyckligt när olyckan är framme. Därför skall vi i detta arbetsområde lära oss hur man gör när olyckan är framme.

Syfte - att förebygga risk.er vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Konkretisering av målen - detta visar du genom att: skapa en film där du visar att du behärskar olika begrepp kopplade till nödsituationer. Du visar även på kunskaper på hur man agerar vid nödsituation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: Vi kommer att titta och diskutera tre korta filmer som berör hantering av nödsituation. 

Vi kommer även att genomföra praktiska övningar där vi övar hur man hanterar olika typer av nödsituationer.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas: Din förmåga att hantera en nödsituation vid vatten med olika hjälpmedel.


Läroplanskopplingar

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Nödsituation vid vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback