Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Teknik "Rörliga djurmodeller" åk 2-3

Rabbalshede skola, Tanum · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vi kommer att konstruera olika djurmodeller med rörliga delar för att lösa olika rörelsesätt.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Genom ett konstruerande arbetssätt kommer du att få lära dig mer om olika typer av rörliga lösningar.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi  kommer att prova olika sätt att konstruera rörelse för att sedan bygga våra egna djurmodeller. Vi kommer att lära oss passande ord och begrepp som har med olika tekniska lösningar att göra och hur de fungerar.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Hur du tar dig an arbetet och hur du genomför det.

Vad du väljer för metod och arbetssätt.

Hur du redogör din konstruktion du valt att arbeta med, både skriftligt och muntligt med hjälp av ord och begrepp

Hur du redogör för hur den tekniska lösningen fungerar.

Förstår hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen.
Kan ge alternativa förslag till vidareutveckling.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Matriser i planeringen
Teknik bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter