Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Teknik, Fysik

·

Årskurs:

6

Värme och energi

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 23 november 2017

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om olika energikällor, t ex hur de fungerar, vilken miljöpåverkan de har t ex vad som menas med växthuseffekten, hur vanliga de är i Sverige. Du kommer lära dig om förnyelsebara och icke-förnyelsebara energikällor. Du kommer också att lära dig mer om energiomvandlingar i din vardag. Du kommer också att lära dig om hur värme sprids, isolering m.m.

Syfte:
När du arbetat med området kan du använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 

Centralt innehåll:

 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändning i samhället.

 Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Arbetssätt 

Genomgångar

 

Instuderingsfrågor

 

Filmer

 

Diskussioner

 

Grupparbete om energikällor - muntlig och skriftlig redovisning

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 

 • Genom att du deltar i diskussioner

 • Genom redovisning av grupparbete

 • Genom kunskapskontroll - använd häftet om värme och häftet om energi för att läsa på, se till att lyssna noga på redovisningarna av energikällorna.

 

Det här ska du kunna:

När du arbetat med "Energi" kan du:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till i vår vardag, i jordbruk, industrier m.m.
 2. förstå vad energiprincipen innebär
 3. ge exempel på olika typer av energi t ex när rörelseenergi uppstår
 4. ge exempel på energikällor
 5. veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi
 6. förklara hur ett kraftverk fungerar
 7. för- och nackdelar med de energikällor vi arbetat med.
 8. förklara vad växthuseffekten innebär
 9. ge exempel på hur energi omvandlas i t ex fotosyntesen- mat
 10. förklara hur värme överförs
 11. ge exempel på material som leder värme bra/dåligt
 12. ämnens fasomvandlingar
 13. förklara vad som menas med värme på molekyl/atomnivå

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Energi och hållbar utveckling - fysik, teknik och biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback