Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

ÅK 7 Kemi

Hålabäcksskolan B, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 23 september 2017

Efter detta arbetsområdet kommer du bland annat ha kunskap om hur man laborerar säkert,vad kemi egentligen är, lite kemihistoria, hur allt omkring oss är uppbyggt och vad en kemisk reaktion är. Med andra ord lite baskemi!

Syftet

 

 

Centralt innehåll

Kemin i naturen

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och hemmet 

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Kemin och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

 

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta område ska du:

  • kunna genomföra en laboration på ett säkert sätt
  • kunna skriva en laborationsrapport
  • ha en viss kännedom om alkemi
  • veta vad ett grundämne är och hur periodiska systemet är uppbyggt i stora drag
  • kunna förklara följande begrepp: molekyl, kemisk förening, jon, blandning, lösning,metall och reaktionsformel
  • Veta vad en kemisk reaktion är och kunna förklara vad lagen om massans bevarande är

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och praktiska uppgifter.

 

Så här ska vi arbeta

DU SKA GÖRA DETTA:

  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

  • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Du visar vad du lärt dig genom att...

DU SKA GÖRA ETT SKRIFTLIGT PROV I KEMI

DU SKA GÖRA EN LABORATION OCH SKRIVA TVÅ LABORATIONSRAPPORTER - EN I GRUPP OCH EN ENSKILT

DU SKA GÖRA OFÖRBEREDD FÖRHÖR SOM VISAR DINA KUNSKAPER OM ÄMNENAS SMÅDELAR OCH KEMI I VARDAGEN.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

// Nadi Jahromi


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
ÅK 7 Kemi
Uppgifter
Kemi prov kap 4 och 5 åk 7
Planering mall inför Vetenskaplig undersökning
Vetenskaplig undersökningsrapport ( MALL)
Uppgift 4
Filmlänkar till Kemi undervisning
Filmlänkar

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback