Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 6

Att vara barn för 100 år sedan

Krika Bygdeskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Följ med på en spännande resa bakåt i tiden! Tillsammans ska vi lära oss om hur det var att vara barn i Sverige för ungefär hundra år sedan och jämföra det med hur barn har det idag. Hur såg det ut i skolan för 100 år sedan och hur har det förändrats? Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu? Vilka leksaker fanns? Vad åt man förr i tiden?

 

Dina mål i SO

Efter avslutat arbetsområde ska du 

 • kunna berätta om hur man levde förr i tiden.
 • kunna berätta om hur det var att gå i skolan.
 • kunna göra jämförelser och berätta om skillnader med hur det är att leva nu.
 • kunna prata om olika källors användbarhet.

Undervisning

 • Vi ser på film diskutera och jämföra likheter och skillnader med idag.
 • Vi tittar på och läser ur bl.a. "Alla vi barn i Bullerbyn".
 • Vi tar del av morgonpsalm och arbetssätt som användes förr.
 • Vi provar lite olika lekar som man lekte förr.
 • Vi gör intervju med en äldre person.
 • Vi har en gammeldags skoldag.
 • Vi jämför olika källor.

 

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • ge exempel på skillnader mellan att gå i skolan förr och nu.
 • vara delaktig i diskussioner och uppgifter inom område.
 • jämföra olika källors användbarhet.

Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback