Skolbanken Logo
Skolbanken

Djuren i vår natur.

Lunnaskolan F-3 A+B, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vad finns det för djur i vår natur? Vad händer med t e x ekorren och igelkotten under höst och vinter? Vi kommer att lära oss mer om djur som lever i skogen och hur livet i skogen ser ut genom fyra årstider.

 

Arbetsområde: Verklighetsuppfattning.

Under detta läsår kommer vi att lära oss mer om livet i skogen. Vi kommer att ta reda på hur djur och växter har det i skogen under årets fyra årstider

 

Syfte: undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

 

 

Centralt innehåll:

 

Konkreta mål:

Målet med arbetsområdet är att du ska 

  • Du deltar i samtal om de olika djuren och årstiderna.
  • Du deltar och känner igen dig i skogen
  • Du kan känna igen några djur som lever i skogen och vad de heter.

 

 

Bedömning:

Du kan delta  i undervisningen om djur som finns i skogen.
Du ska träna att teckna namn för våra årstider och väder som påverkar djur och växter.
Du ska kunna känna igen några vanliga djur som finns i skogen.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att peka på ord, bild eller använda tecken som stöd.

 

 

Undervisning:

Vi kommer att besöka skogen i vår närmiljö. 

För att förstå livet i skogen utifrån olika djurs perspektiv får vi "lära känna" olika djur. Genom lek och fantasi lär vi oss om levnadsvillkoren genom de fyra årstiderna.

Vi samtalar om de olika djuren som finns i skogen. Vi tar reda på hur djuren ser ut? Vad de äter? Hur ser det ut där de bor? 

Vi tittar även på så filmer om de olika djuren.

Vi målar en liten skog i klassrummet och där vi placerar våra djur som vi skapat på bildlektionerna.

Vi befäster ord och begrepp med hjälp av bilder och tecken och samlar detta i en naturbok.

 

  


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

använda kunskaper om människa och natur,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.

Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.

Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback