Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

SO år 3, 2017-2018

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 20 september 2017

I ämnet SO årskurs 3 kommer vi bland annat att arbeta med mänskliga rättigheterna, livsfrågor, normer och regler. Vi kommer att söka information från olika källor och följa aktuella samhällsfrågor i olika medier. Vi kommer även att arbeta med antik och nordisk mytologi samt tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Mål 

Du kommer lära dig:

  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

  • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av praktiskt arbete både utomhus och inomhus. Vi kommer även att se på filmer och läsa faktatexter.

Bedömning

Du kommer att bedömas på hur du arbetar på lektionerna i helklass, grupp och individuellt. Du bedöms också på hur du planerar och genomför dina lärande mål. 


Läroplanskopplingar

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter