Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik åk 3

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska få lära dig mer om taluppfattning.

Du ska få lära dig mer om de fyra räknesätten.

Du ska få lära dig metoder för problemlösning.

Du ska få lära dig om olika matematiska strategier och metoder.

Du ska få lära dig om proportionalitet och skala.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få arbeta i "Favorit-Matematik 3A"-boken enligt din egen planering.

Du ska få träna räknesätten i "Monstermatte"-boken.

Du ska få träna matematik i appen "Vektor" på iPad.

Du ska få träna problemlösning enligt "Blockmodellen" tillsammans med åk 2 som använder Singapore-metoden.

 

Tidsplan: ht-17

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Bedömning enligt skolverkets bedömningsstöd ht-åk 3 samt kopplade kunskapskrav i planeringen.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback