Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Addition och subtraktion

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 19 september 2017

När du har arbetat med det här området ska du få lära dig att förstå: hur addition och subtraktion hänger ihop, veta hur likhetstecknet används, kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000, kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

Mål

Du ska kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Centrala  innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan)

Undervisning 

Vi kommer att arbeta inom detta område i 4 veckor.

Det kommer att bli gemensamma genomgångar, praktiska övningar, enskilt arbete samt parövningar.

Bedömning

Det kommer att bli en diagnos inom området.

Kontinuerliga bedömningar görs efter hur aktiva/delaktiga de är på lektionerna


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter