Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Språk och kommunikation

Rönnbäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikation inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken.

Undervisningens innehåll

 • Teckenträning under hela skoldagen i vardagliga situationer.
 • Schema med inprint bilder och konkreta föremål.
 • Samtala med kommunikationskartor.
 • Samtala med situationskartor i kända sammanhang.
 • Träna på att samspela och kommunicera både i grupp aktiviteter och med en vuxen.
 • Välja sång eller aktivitet utifrån bilder i gruppaktiviteter.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • Kommunicera med personer i omgivningen med bilder och tecken.
 • Förmågan att samspela med andra.
 • Tolka bilder, tecken, kroppsspråk och konkreta ting.

Kommunikation

 • Stärka elevernas förmåga att samspela och kommunicera med varandra.
 • Tolka bilder/schema som används i vardagen.
 • Kommunicera med kommunikationskarta/ pekpärm /konkreta föremål.
 • Uttrycka sin vilja och önskemål via bilder och kroppsspråk/tecken.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Din förmåga att samspela med andra.
 • Din förmåga att samtal med ord, tecken, bilder.
 • Din förmåga att använda ord, begrepp, symboler och tecken.

 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.

Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.

Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter