Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Vi nosar på atomfysik

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vi har hört mycket i nyheterna om kärnvapen den senaste tiden och lägger ett par lektioner på att reda ut begreppen. Vad är kärnvapen? Hur fungerar de? Hur gick det till när fysikerna lärde sig att tillverka dem? Vi kommer diskutera, granska och ta ställning till hur vi idag och i framtiden bör använda radioaktiva ämnen – dessa ämnen både räddar och tar liv. Arbetet kommer att förklara begrepp som atom, atomkärna, elektron, partikelaccelerator, jon, isotoper, gammastrålning, halveringstid, bakgrundsstrålning, fusion, fission, vätebomb och fusionsbomb m m.

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar med:

 •  hur den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och hur det förändrade vår syn på naturen och vårt sätt att leva

 •  hur forskningen om atomens inre pågår än idag

 • fusion och fission - vad är det och vad har det med kärnvapen att göra?
 •  hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något

 •  hur det gick till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det har förbättrat människans levnadsvillkor

 •  hur atombomben utvecklades och hur strålning påverkar människokroppen

 •  hur vi lärt oss hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat våra livsvillkor 

Arbetssätt:

 • genomgångar
 • radioprogram från Vetandets värld
 • frågor
 • filmer
 • diskussioner

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Gruppen har visat stort intresse för den senaste tidens nyhetsrapportering om kärnvapenprover i Nordkorea. Vi fångar in kursplanens mål inom fysikämnet och försöker förstå vad det egentligen är man pratar om. Vi varierar arbetsformerna baserat på era behov och önskemål. 

 Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att du:

 • genomför arbetsuppgifter på lektionerna
 • svarar på frågor i grupp och enskilt
 • deltar i muntliga diskussioner

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Media på kärnvapenlektionerna