Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 1

Pedagogisk planering i matematik åk.1

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta konkret, laborativt, enskilt och tillsammans med mig och dina kamrater

Syftet med undervisningen

 

Det här ska du lära dig.

* Att skriva siffrorna.

* Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.

* Veta vad plustecknet betyder. Veta vad minustecknet betyder. Veta vad likhetstecknet betyder. Begreppen större- och mindre än, > <

* Kunna "tio-kamraterna" Ex 6+4.

* Kunna tvillingarna från 1+1 till 10+10.

* Talraden 0-20, om talet före och talet efter.

* Addition och subtraktion 0-20.

* Ordningstal, första, andra och tredje osv.

* Udda och jämna tal.

* Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15.

* Att lösa enkla textuppgifter med plus och minus.

* Att kunna göra enkla räknesagor.

* Klockan: hel- och halvtimme.

* Att använda kg och hg, l och dl, cm och m.

* Att kunna namnen på de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).

* Svenska mynt och dess värde.

* Att använda olika strategier vid problemlösning.

* Se och följa enkla mönster.

 

Så här kommer vi att arbeta.

* Träna och forma siffrorna 0-9.

* Praktiskt arbete med konkret material tex pengar, linjal mm.

* Träna olika strategier vid problemlösning, enskilt och tillsammans.

* Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.

* Träna på att dela upp talen i ental och tiotal med konkreta material. Träna på "tiokamrater" genom spel och lekar.

* Träna på att automatisera "Lilla plus" och "LiIla minus" med räknekort.

* Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-20, med konkret material.

* Översätta talspråk till räknespråk.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

* Hur du löser matematiska problem och hur du använder matematiska strategier.

* Genom att se hur du är delaktig i gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och vid problemlösningsarbete.

 

Jag kommer att bedöma hur du utvecklas genom att mäta och studera din förståelse för: 

* De olika räknesätten + och -

* De geometriska figurerna.

* De olika enheterna. 

* Hel- och halvtimma.

* Symbolerna = > <


Läroplanskopplingar

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter